Показване на номера на седмиците в Outlook 2010

За някои хора използването на седмичните номера в техните дневници и календари е задължително. Те обаче не се показват по подразбиране в Outlook 2010. Ще ви спестим неприятностите при намирането на тази опция и ще ви насочим към правилната отметка. Инструкциите са дадени както за холандската, така и за английската версия на Outlook 2010.

Отворете Outlook 2010, щракнете върху жълтия бутон Файл и след това върху Опции.

В прозореца на Outlook Options щракнете върху бутона Календар и превъртете до раздела Display Options. Поставете отметка пред Показване на номерата на седмиците в месечния изглед и в опцията Навигатор на дати.

Резултатът е както следва, вижте следващото изображение.

Забележка: има разлики в начина на изчисляване на една седмица от годината в различните страни. В Холандия първата седмица е първата седмица от годината, която съдържа четири или повече дни от тази нова година. Но в САЩ първата седмица е седмицата на 1 януари. Върнете се към Файл / Опции / Календар (Файл / Опции / Календар). В раздела Работно време проверете дали Първата седмица от годината в падащия списък Първа седмица на годината е избрана Първа седмица с 4 дни (Първа 4-дневна седмица) Ако не, коригирайте това.